शिर्षक दस्तावेज मिति
सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९ संशोधन सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन,२०७९ संशोधन.pdf 2023-07-19
सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०.pdf 2023-07-19
सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर कायम गरिएको सूचना सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर कायम गरिएको सूचना.pdf 2023-06-01
प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान र अन्त्य सम्बन्धी सूचना प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान र अन्त्य सम्बन्धी सूचना_3.pdf 2023-05-26
२०८० सालको सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना २०८० सालको सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना.pdf 2023-05-04
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरण निर्देशिका, २०७६ (पहिलो संशोधन) प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरण निर्देशिका, २०७६ (पहिलो संशोधन).pdf 2023-04-23
अग्रिम सवारी साधन कर असुल सम्बन्धी सूचना अग्रिम सवारी साधन कर असुल सम्बन्धी सूचना.pdf 2023-04-07
प्रदेश र स्थानीय तहबीच(समन्वय तथा विवाद समाधान)ऐन २०७९ प्रदेश र स्थानीय तहबीच(समन्वय तथा विवाद समाधान)ऐन २०७९.pdf 2023-01-09
अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान(पहिलो स‌ंशोधन)ऐन २०७९ अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान(पहिलो स‌ंशोधन)ऐन २०७९.pdf 2023-01-09
अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नियमावली २०७९ अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नियमावली २०७९.pdf 2023-01-09
कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन नियमावली कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन नियमावली.pdf 2023-01-09
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी ऐन २०७९ सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी ऐन २०७९.pdf 2023-01-01
आर्थिक कार्यविधि तथा वितीय उत्तरदायित्व सम्बन्धि ऐन २०७९ आर्थिक कार्यविधि तथा वितीय उत्तरदायित्व सम्बन्धि ऐन २०७९.pdf 2023-01-01
सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७९ सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७९.pdf 2023-01-01
प्रदेश सभा वैठक आह्वान सम्बन्धी जरुरी सूचना प्रदेश सभा वैठक आह्वान सम्बन्धी जरुरी सूचना.pdf 2023-01-01