शिर्षक दस्तावेज मिति
यस मन्त्रालयबाट लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी प्रकाशित सूचना अनुसार पर्न आएका संचार माध्यमहरुलाई सम्झौता गर्न आउने बारेको म्याद थप सम्बन्धी सूचना kanoon_0002.pdf 06/05/2023 - 16:04
रेडियो एफ. एमहरुको पूजिगत क्षमता विस्तार अनुदान सम्बनधी सार्वजनिक सूचना (पुनः प्रकाशित) kanoon_0001.pdf 06/05/2023 - 16:00
रेडियो एफ. एमहरुको पूँजिगत क्षमता विस्तार अनुदान सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना पत्र रेडियो.pdf 06/02/2023 - 16:30
लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी प्रकाशित सूचना अनुसार पर्न आएका विभिन्न संचार माध्यमहरुलाई सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना kanoon_0002.pdf 05/28/2023 - 16:36
लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी पुनः प्रकाशित सूचना kanoon_0002.pdf 04/28/2023 - 12:11
लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना.pdf 04/11/2023 - 16:13
सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमवासीमा अनुरोध अनुरोध.pdf 03/30/2023 - 16:39
स्वत प्रकाशित सूचना स्वत प्रकाशित सूचना.pdf 03/20/2023 - 14:21
खखडेहरा पर्वको र्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना kanoon_0001.pdf 03/12/2023 - 17:05
अतवारी पर्व बिदाको मिति संशोधन गरी भाद्र १२ गते कायम गरिएको सूचना अतवारी पर्व बिदाको मिति संशोधन गरिएको सूचना.pdf 08/25/2022 - 18:25