शिर्षक दस्तावेज मिति
स्वत प्रकाशित सूचना स्वत प्रकाशित सूचना.pdf 03/20/2023 - 14:21
खखडेहरा पर्वको र्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना kanoon_0001.pdf 03/12/2023 - 17:05
अतवारी पर्व बिदाको मिति संशोधन गरी भाद्र १२ गते कायम गरिएको सूचना अतवारी पर्व बिदाको मिति संशोधन गरिएको सूचना.pdf 08/25/2022 - 18:25
रेडियो एफएमहरुको पुँजीगत क्षमता विस्तार अनुदान सन्बन्धी सूचना 06/10/2022 - 11:36
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २०७९ सालको सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट २०७९ सालको सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना.pdf 04/20/2022 - 18:06
RFP document for Risk Mapping of all Nine Districts of Sudurpaschim Province SRFP for Risk Mapping Final - 077_78 March 7.pdf 03/10/2021 - 11:52
प्रदेश विभुषणको लागि सिफारिस पठाउने सम्बन्धी सूचना प्रदेश विभुषणको लागि सिफारिस पठाउने सम्बन्धी सूचना.pdf 01/31/2021 - 13:49
परामर्श सेवाका लागि सूचिकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना सूचिकृत सम्बन्ध.pdf 01/28/2021 - 11:24
२०७७ सालको सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सुचना 07/15/2020 - 16:48
Invitation for e-bidding 01/07/2020 - 12:01